Mua Bất động sản ở Bồ Đào Nha | Hướng dẫn mua Bất động sản | Bất động sản Lisbon

Property Lisbon - Portugal Real Estate

Mua Bất động sản ở Bồ Đào Nha | Hướng dẫn mua Bất động sản | Bất động sản Lisbon

MUA MỘT BẤT ĐỘNG SẢN Ở BỒ ĐÀO NHA

MUA MỘT BẤT ĐỘNG SẢN Ở BỒ ĐÀO NHA

Mua một bất động sản ở đất nước Bồ Đào Nha là một quá trình khá đơn giản và bao gồm ba bước chính – đặt trước, cam kết và chuyển nhượng.

Bước Một – Đặt trước

Khi nhà đầu tư đã xem bất động sản mà họ muốn mua và một khi họ đã thỏa thuận giá với người bán, bước đầu tiên họ cần thực hiện là đặt trước và chứng minh ý định mua.
Quy trình thực hiện của bước này thể hiện hai điều nói chung – Ngăn chặn bất kỳ nhà đầu tư hoặc bên nào khác đến và đưa ra giá cao hơn cho bất động sản, do đó tránh “thất hứa” với nhà đầu tư ban đầu. Thay vào đó, bất động sản đã được chấp nhận bán khỏi thị trường, và thứ hai – bước này cho phép luật sư của nhà đầu tư có đủ thời gian để kiểm tra các giấy phép liên quan đến bất động sản và đảm bảo rằng mọi thứ đều đúng trình tự.

Trong hầu hết các trường hợp, một khoản phí đặt cọc từ 6.000 đến 20.000 gọi là chấp nhận được, và thời gian mà luật sư của nhà đầu tư có thể hoàn thành thủ tục của họ thường là từ 15 đến 30 ngày. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cả hai đều có thể thương lượng tại điểm bán và không có gì được đặt trong thời điểm đó.

Khi nhà đầu tư sẵn sàng thực hiện đặt cọc, có một tài liệu hai trang đơn giản mà họ phải ký với luật sư, cũng như phí đặt cọc nói trên mà họ phải trả.

Bước Hai – Cam kết

Khi luật sư đã hoàn thành việc kiểm tra, họ sẽ cung cấp cho khách hàng – nhà đầu tư – một bản báo cáo về bất động sản. Luật sư cũng sẽ yêu cầu một hợp đồng cam kết từ người bán bất động sản phải bao gồm tất cả các điều khoản quan trọng của việc bán, cũng như một danh sách đầy đủ của bất động sản. Luật sư sẽ gửi những tài liệu này cho khách hàng – nhà đầu tư – cùng với những lập luận chuyên môn của họ về vấn đề này và lời khuyên về việc khách hàng – nhà đầu tư – có nên tìm cách thay đổi hợp đồng hay không. Khi cả nhà đầu tư và người bán đều đồng ý về các điều khoản và điều kiện của hợp đồng kỳ hạn, nhà đầu tư sau đó phải trả số tiền thứ hai thường là tỷ lệ phần trăm giá của bất động sản và con số này có thể giao động đáng kể – từ 10%-%60 của tổng giá.

Một khi tất cả những điều này được hoàn tất, hợp đồng sẽ được đăng ký hợp pháp và từ đó trở đi, rất khó để người bán rút khỏi việc bán. Như một vấn đề thực tế, luật pháp của Bồ Đào Nha quy định rằng nếu người bán rút khỏi hợp đồng cam kết, thì họ phải trả gấp đôi số tiền đã nhận cho nhà đầu tư. Luật này đã được đưa ra để đảm bảo cho các nhà đầu tư, vì mức độ nghiêm trọng của các hình phạt khi rút khỏi hợp đồng ngăn chặn hầu như tất cả mọi người thực hiện điều đó.

Bước Ba – Chuyển nhượng

Bước này là một bước khá đơn giản và dễ hiểu, vì thủ tục phức tạp nhất đã được thực hiện ở bước trước với hợp đồng cam kết.

Nếu bất động sản mà nhà đầu tư đã mua là bất động sản trên kế hoạch, thì luật sư của họ sử dụng thời điểm này để kiểm tra và đảm bảo rằng bất động sản đó có tất cả các giấy phép có liên quan, cũng như bất động sản đó hoàn toàn không có nợ. Khi luật sư đã chứng nhận tất cả những điều này, nhà đầu tư sau đó sẽ hoàn tất giao dịch mua của họ và thực hiện thanh toán chi phí còn lại. Luật sư sau đó sẽ đăng ký tài sản dưới tên nhà đầu tư và họ sẽ có quyền hữu quyền một bất động sản ở Bồ Đào Nha.

Nếu tài sản mà nhà đầu tư đang tìm mua đã sẵn sàng và nhà đầu tư đã có sẵn tất cả các khoản tiền cần thiết, thậm chí có thể bỏ qua bước hai và đi thẳng vào chuyển nhượng.

Download our brochure now

GREAT SOURCE OF PORTUGAL PROPERTY FOR SALE BY TYPE

PROPERTY LISBON 350.000 GOLDEN VISA PROPERTIES

[ere_property property_type="golden-visa-portugal-350000" property_status="" property_feature="" property_city="" property_state="" property_neighborhood="" property_label="" property_featured="" item_amount="12" columns_gap="col-gap-10"]

CONTACT US

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

PROPERTY LISBON NEWS

Never miss a thing!

Subscribe To Our Newsletter

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Never miss a thing!

Subscribe To Our Newsletter

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Can't find what you are looking for?

Enquire Now

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request a Golden Visa Guide

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

Can't find what you are looking for?

Enquire Now

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request a Golden Visa Guide

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden